BeamTeam Books header - getting real
 
 

Hvad er forbindelsen mellem
Vejen til kraft – fast food til sjælen
og
Er du lykkelig nu? 10 måder at leve et lykkeligt liv på?

 
     
 

Siden Er du lykkelig nu? 10 måder at leve et lykkeligt liv på udkom i Danmark og flere andre lande har mange mennesker stillet Barbara det samme spørgsmål. Så hun besluttede sig for at prøve at besvare det…

 

Her er spørgsmålet:

 

Jeg er forvirret og undrer mig – hvad er forbindelsen mellem Vejen til kraft / fast food til sjælen og Er du lykkelig nu? 10 måder at leve et lykkeligt liv på? I Vejen til kraft siger du at man kan ændre sit liv ved at ændre sin tankegang. Du skriver om sindets kraft, at tænke positivt og at fokusere på Virkelighedens Natur, som er God. I Er du lykkelig nu? taler du om at acceptere virkeligheden som den er og du siger at intet i det ydre kan gøre os lykkelige. Er disse to synspunkter ikke i konflikt med hinanden?

 

Her er Barbaras svar:

 

Kære læsere, jeg er virkelig taknemlig for dette spørgsmål fordi det afspejler noget som jeg selv har brugt rigtig meget tid på at tænke over. (Og som jeg stadig bruger meget tid på at tænke over.)

 

Det jeg har fundet ud af indtil videre er: Jeg skrev Vejen til kraft / fast food til sjælen i 1994 og på det tidspunkt i mit liv hjalp de teknikker jeg beskrev i bogen mig med at ændre mit liv og skabe det liv jeg ønskede at leve. I den periode begyndte det at gå op for mig at alle vores oplevelser her i livet er en afspejling af vores tankegang og at vi kunne ændre vores oplevelse af livet ved at ændre vores tankegang (ændre vores fokus). For mig var det en meget radikal opdagelse – det faktum at vi lever i et mentalt univers. Det var faktisk intet mindre end en revolution for mig! Jeg var virkelig optaget af hvilke konsekvenser denne opdagelse havde. Det var fantastisk. Og det hjalp mig med at bevæge mig (bevidsthedsmæssigt) fra at tro at jeg var et offer for ydre omstændigheder til at forstå hvordan jeg selv var med til at skabe mit livs oplevelser. Når der skete noget negativt, lærte jeg at fokusere min opmærksomhed på det Gode i situationen - og resultaterne var ofte utrolige. Og ved at bruge de teknikker jeg skrev om, såsom bekræftelser, kreative visualiseringer, mental behandling, og så videre, oplevede jeg virkelig at der skete mirakler i mit liv.

 

Men det var ikke hele historien… Som nogle af jer måske ved har jeg haft et meget dramatisk liv med alle mulige problemer og udfordringer. Faktisk var det netop disse udfordringer og problemer der motiverede mig til at stille spørgsmål og udforske hvad denne ting kaldet for Livet er. De teknikker jeg beskrev i Vejen til kraft var et forsøg på at dele det jeg havde opdaget og de ting der hjalp mig på det tidspunkt i mit liv. Teknikkerne i bogen hjalp mig virkelig med at finde fred og i mange år havde jeg det rigtig godt og oplevede ægte lykke og succes i alle områder af mit liv. Det var rigtig skønt, men samtidig var det ikke svaret på alt.

 

Så efterhånden som livet fortsatte blev jeg ved med at søge og udforske livets store spørgsmål, de spørgsmål der altid har optaget mig. Jeg studerede buddhisme og Kristen Videnskab (Mary Baker Eddys helbredende arbejde) og begyndte at gå i terapi. Jeg studerede psykologi og opdagede The Work of Byron Katie og fandt nye værktøjer og nye måder at anskue virkeligheden på.

 

Med disse nye værktøjer og indsigter begyndte det at gå op for mig at der ofte er stor forskel på virkeligheden (med andre ord, det som er) – og mine historier om det der sker. Og jeg opdagede at når mine tanker var ude af harmoni med virkeligheden, førte det til problemer. Jeg opdagede at når vi er ængstelige eller bange, er det fordi vi sidder fast i vores historier og de overbevisninger vi ikke har undersøgt om livet og Virkelighedens Natur. Dette var noget af en opdagelse og min bog Er du lykkelig nu? 10 måder at leve et lykkeligt liv på er baseret på denne nye, udvidede forståelse af hvad virkeligheden er. Og jeg præsenterer nye værktøjer og teknikker som vi kan bruge til at stille spørgsmål til vores historier og se nærmere på de overbevisninger vi ikke har undersøgt om livet.

 

Og her kommer så svaret på jeres spørgsmål, kære læsere! Jeg har opdaget at når vi stiller spørgsmål til vores historier om virkeligheden lige som jeg foreslår i Er du lykkelig nu?, opdager vi at Virkelighedens Natur (det som er her og nu) rent faktisk er præcis det samme som det jeg foreslog at vi bekræftede i mine tidligere bøger som Vejen til kraft. Når vi stiller spørgsmål til vores historier, opdager vi at Virkelighedens Natur virkelig er helt igennem God! At bekræftelsen ”Kun det Gode er virkeligt, alt andet forsvinder” virkelig er sand. Det er simpelthen så fascinerende, fordi vi opdager at vi, ved at stille spørgsmål til vores stressfulde tanker, når frem til den samme konklusion som vi gjorde da vi fokuserede på Virkelighedens Natur ved at bekræfte at Gud er Alt og Gud er God! Det er faktisk ret utroligt. Begge teknikker eller fremgangsmåder fører os til det samme sted – og vi opdager at det virkelig er sandt at vi er Gode, at livet er Godt, at Gud er God…

 

Så når folk stiller mig spørgsmålet ovenfor, siger jeg som regel at mine 2 bøger eller fremgangsmåder er som en fugls to vinger. Den ene vinge eller måde er den fremgangsmåde som jeg skrev om i Vejen til kraft, som var at du, når negative tanker opstår, kan flytte din opmærksomhed og ændre dit liv ved at ændre dit fokus. Med andre ord, ved at fokusere på alt det Gode, oplever du mere af det Gode. Og selvfølgelig er dette stadig sandt. Men nu ved jeg at der også er en anden måde – som er fuglens anden vinge og som er det jeg skriver om i Er du lykkelig nu? Og den er… vi kan se på de negative tanker og overbevisninger vi har og stille spørgsmål til dem, virkelig undersøge dem – indtil vi opdager at de bare er historier og overbevisninger der ikke har noget at gøre med den virkelighed der udfolder sig lige for næsen af os i dette øjeblik.

 

Så helt kortfattet er de to fremgangsmåder:

 

Fremgangsmåde 1. Fokuser på det Gode, Virkelighedens Natur, ved at:
a. Studere Virkelighedens Natur (se også min bog Mental Teknologi)
b. Bekræftelser
c. Visualiseringer
d. Videnskabelig mental behandling
e. Meditation

 

Fremgangsmåde 2. Stil spørgsmål til dine historier og negative overbevisninger ved at:
a. Praktisere at være tilstede i dette øjeblik / mindfulness
b. Fokusere din opmærksomhed på den iagttagende bevidsthed i stedet for at identificere dig med dine tanker
c. Stille de 4 spørgsmål (The Work of Byron Katie)
d. Kognitiv terapi (stil spørgsmål til din katastrofe-tankegang)
e. Meditation

 

Du kan læse om fremgangsmåde 1 i mine bøger Vejen til kraft – fast food til sjælen (Bind 1 & 2), Mental teknologi, Porten til højere bevidsthed og Den spirituelle vej.

 

Du kan læse om fremgangsmåde 2 i Er du lykkelig nu? 10 måder at leve et lykkeligt liv på.

 

Det interessante er at begge fremgangsmåder vil føre dig til den samme erkendelse – at Virkelighedens Natur er God, at universet er venligt og kærligt, at Gud er Alt og at Gud er God.

 

Og til sidst vil jeg gerne sige at det er en rigtig god idé at bruge begge fremgangsmåder! Det bedste er selvfølgelig hvis der er den rette balance mellem fuglens to vinger, så vil du nemlig flyve bedst…

 

De 2 fremgangsmåder støtter hinanden
Her er et eksempel på hvordan de to fremgangsmåder støtter og forstærker hinanden. Lad os sige at du bruger den første fremgangsmåde og går rundt og siger bekræftelser. En af dine bekræftelser er ”Jeg er okay”. Og selv om du entusiastisk bekræfter ”Jeg er okay”, ser det bare ikke ud til at virke for dig og du bliver ved med at føle at du ikke er okay. Når sådan noget sker, har jeg opdaget at det som regel er fordi du, inderst inde, tror på at du rent faktisk ikke er okay. Så uanset hvor meget du går rundt og bekræfter at du er okay, vil du, hvis du virkelig inderst inde tror på at du ikke er okay, opleve det som om at du ikke er okay. Vi oplever altid det som vi virkelig inderst inde tror på (ikke det som vi går rundt og siger). Det er her den anden fremgangsmåde kan hjælpe os fordi vi kan lære at identificere og undersøge vores dybeste overbevisninger og historier og finde ud af om de virkelig er sande – sådan som jeg forklarer i min nye bog. Når du gør det, vil du opdage at dine positive bekræftelser virkelig begynder at rykke, fordi nu tror du rent faktisk på dem! Det er derfor jeg siger at det kan være meget interessant at arbejde med disse to fremgangsmåder på samme tid.

 

Hvad gør os lykkelige?
Der er også et andet område hvor min forståelse er vokset. Selv om den grundlæggende præmis i både Vejen til kraft og Er du lykkelig nu? er at vi lever i et mentalt univers og kun kan opleve vores egen tankegang, var der stadig meget fokus på materiel succes i Vejen til kraft. I de 14 år siden jeg skrev den bog er jeg blevet mere og mere klar over at intet i den ydre verden kan gøre os lykkelige (som jeg skriver i Er du lykkelig nu?). Det er kun vores tanker om det der sker der kan gøre os lykkelige, og derfor er det gået op for mig at hvis vores forventninger er at vores lykke afhænger af ydre begivenheder og/eller andre mennesker, er vi dømt til at være ulykkelige. Hvis du for eksempel tænker ”min lykke afhænger af mit helbred, mit parforhold, mine børn, mit job, min økonomi”, baserer du din lykke på ting som du ikke har nogen kontrol over og som før eller siden vil ændre sig eller forsvinde. Så du er dømt til at mislykkes, uanset hvor vidunderligt dit liv er lige nu, fordi uanset hvad det er, vil det ændre sig. Sådan opdagede jeg at den eneste ægte lykke vi nogensinde kan opnå er at have fred med vores egne tanker… når dette sker opdager vi at den lykke vi så desperat søgte i den ydre verden var i os selv hele tiden!

 

Endnu en ting
Som du kan se bliver jeg hele tiden ved med at opdage nye ting i løbet af denne bevidsthedsproces, så her er en anden vigtig ting som jeg gerne vil dele med dig. Jeg fandt også ud af at bare fordi vi udforsker og arbejder med vores indre, ofte kaldet for ”den spirituelle vej”, betyder det ikke at vi ikke er nødt til også at lære at håndtere den almindelige dagligdag vi lever i på en god måde og lære grundlæggende psykologiske færdigheder såsom klar kommunikation, assertion, konfliktløsning, at sætte grænser og passe godt på os selv. Jeg ved at jeg begik den fejl at tro at hvis jeg bare var ”spirituel” nok og ”kærlig og venlig” nok og så det ”Højeste Gode” i alle, ville tingene automatisk ordne sig for det ”Højeste Gode”. Men jeg opdagede at dette ikke er helt sandt. Du kan se det Højeste Gode i en person og stadig se at deres opførsel er uacceptabel. Når dette sker har vi brug for praktiske psykologiske værktøjer og vi er nødt til at vide hvordan vi skal bruge dem. Så der er også en del om at være assertiv og sætte grænser i Er du lykkelig nu?.

 

Mere end sindet
Endnu en meget vigtig ting. Den allerførste sætning i Vejen til kraft er ”Vi er hvad vi tænker” og ja, det er sandt at vores oplevelse af vores liv afgøres af vores tankegang. For eksempel, når du fokuserer din opmærksomhed på livets Godhed, på hvordan alt i livet støtter dig, oplever du det. Og dette fører til en oplevelse af fred og kærlighed som har en positiv virkning på dine følelser, som har en positiv virkning på din tale og dine handlinger, som gør dig mere lykkelig. Og når du er mere lykkelig har det en positiv effekt på måden du interagerer med andre mennesker på og dette påvirker dit arbejde og din livsstil og dit helbred.

 

Men det er lige så sandt at sige (som jeg gør i Er du lykkelig nu?) at ”vi er ikke hvad vi tænker”! Det er lige så sandt at sige at vi ikke er vores tanker. Tanker er bare noget som opstår i sindet – og når vi tror på dem, påvirker de vores oplevelse af vores liv. Men sandheden er også at vi er så meget mere end vores tanker! Vi er så umådeligt meget større end vores tankegang. Vores tænkende sind er blot en lille del af det vi virkelig er. I virkeligheden er vi den uendelige bevidsthed som er hinsides tanker og ord. Vi er den uendelige bevidsthed som var før og som er efter tanker og ord. Vi er den Tilstedeværelse, den væren, som tanker opstår i. Det store bevidsthedsskift der sker på Jorden i dag er at vi er ved at vågne op fra drømmen om at vi er vores tanker. Vi er ved at vågne op fra vores totale identifikation med vores tankegang og vores historier. Vi er ved at begynde at se at vi ikke er vores historier. Og i takt med at vi gennemgår dette skift – og flere og flere af os er ved at gennemgå dette skift – er vi i stand til at opleve (som regel kun i korte glimt) det som er hinsides tankernes verden, hinsides det mentale, hinsides al tankegang, og dvæle i den væren og fred som er vores sande natur. Det er denne lykke vi søger, den uendelige bevidsthed som vi er.