BeamTeam Books header - getting real
 
 

Husk det som er vigtigt

 

 En samtale med Barbara Berger

om sunde samtaler med os selv

(interview i Liv & Sjæl, august 2012)

 

 

Barbara Berger er mest kendt for sine populære selvhjælpsbøger som i dag er udkommet på mere end 30 sprog. Men det som mange ikke ved er at hun i mange år også har arbejdet intenst med individuelle klienter i sin praksis i København. Hendes nye bog ”Husk det som er vigtigt – En guide til sunde samtaler med dig selv” præsenterer essensen af det hun har lært igennem sit arbejde med klienter. Og giver os en helt ny spændende vinkel på hvordan vi kan arbejde med os selv og få det bedre.

 
 

Hvad fik dig til at skrive ”Husk det som er vigtigt”?


Jeg har lært så meget af at sidde med folk og arbejde med dem igennem årene at jeg tænkte at jeg nu ville samle al den viden og alle de værktøjer mine klienter har fået gavn af i en bog. Man kan sige at bogen er skrevet så folk kan tage noget af mig med hjem efter en session! Og titlen kommer af at det sidste jeg altid siger til en klient når hun eller han går ud af døren er ”Husk det som er vigtigt”!


Meget af bogen handler om det som du kalder for ”sunde samtaler med os selv”. Hvorfor er det så vigtigt?


En af de ting som jeg er blevet opmærksom på ved at arbejde så meget med klienter er at vi alle har samtaler med os selv kørende i vores hoved hele tiden, men de fleste af os er ubevidste om disse samtaler og om hvad det er vi siger til os selv igen og igen.

Men hvis vi lytter efter vil vi opdage at disse samtaler er der!  

Når vi gør det og begynder at lægge mærke til disse indre samtaler, kan vi også spørge os selv - hvor mange af disse indre samtaler er sunde og hensigtsmæssige? Og hvor mange fører til stress og ulykkelighed? For en af de ting jeg har opdaget igennem mit arbejde med klienter igennem årene – er at de fleste af os er rigtige gode til at punke os selv og gøre os selv ulykkelige. Vi behøver ikke andre til at gøre os ulykkelige. De fleste af os er rigtig gode til at gøre det selv!

Når vi er ulykkelige er det for det meste fordi mange af vores indre samtaler er det som jeg kalder for ”katastrofetænkning” som har meget lidt med virkeligheden at gøre – og det fører til stress og frustration – og kan i sidste ende føre til angst og depression. Men den gode nyhed er at når vi bliver bevidste om disse indre samtaler og om hvordan vores tanker og overbevisninger skaber vores oplevelse af livet, så kan vi også gøre noget ved det og begynde at føre mere sunde samtaler med os selv. Og når vi gør det, begynder vi at få det meget bedre på alle områder af vores liv!


Du starter bogen med det som du kalder for ”Det grundlæggende” – nemlig måden vores sind fungerer på. Hvorfor er det så vigtigt at forstå dette i forhold til at have mere sunde samtaler med os selv?


For at have mere sunde samtaler med os selv er det vigtigt at vi forstår at vores tanker – alle vores tanker – er årsagen til måden vi oplever vores liv på og alt det som sker for os i løbet af vores dag. Vi oplever sjældent (eller aldrig) begivenheder direkte. I stedet oplever vi vores fortolkninger af det der sker lige nu.

Dette er en upersonlig og universel lov – det er sindets mekanisme og har ikke noget at gøre med hvem du er, eller hvad du laver. Denne lov, som siger at tanken er årsag og vores oplevelse er virkning, gælder for alle. Så det du tænker og tror på, kommer du til at opleve. Når du tror at noget er godt, kommer du til at opleve det sådan. Når du tror at noget er frygteligt, kommer du til at opleve det sådan. Og det er derfor det er en rigtig god idé at lægge mærke til hvad det er du går rundt og tænker og siger til dig selv. For det som du siger til dig selv, om og om igen, er det du kommer til at opleve!

Så lyt godt efter. Hvad siger du til dig selv lige nu? Hvordan er din indre samtale med dig selv? Er den en behagelig strøm af kærlige og livsbekræftende udsagn? Eller er du en ”drama queen” der konstant kører rundt i gråvejr og katastrofetanker?


Lidt af hvert, tror jeg!


Så er du som de fleste mennesker jeg møder og arbejder med! En blanding af det lyse og det mørke, det realistiske og det fuldstændig sindssyge. Men uanset hvad du opdager om dine samtaler med dig selv, er det som er vigtigt at holde dig for øje at: Det du regelmæssigt siger til dig selv, er det du kommer til at leve! Fordi det er sådan tingene fungerer. Det er måden sindet fungerer på.

Det er faktisk ret enkelt når man opdager den mekanisme der ligger bag hvorfor vi oplever ting som vi gør. Når vi forstår dette falder tingene pludselig på plads, og vi kan se hvorfor nogle mennesker er lykkelige det meste af tiden, mens andre er ulykkelige det meste af tiden. Det er fantastisk så enkelt det er, når først man begynder at forstå det.

Det gode ved at forstå denne mekanisme er at du ikke længere er offer for kræfter som du ikke forstår. Og denne forståelse gør dig i stand til at ændre din oplevelse hvis det er det du ønsker.

Apropos at arbejde med os selv, så skriver du i bogen at der er forskel mellem den spirituelle tilgang og den psykologiske eller terapeutiske tilgang. Og at hver tilgang har sine styrker og svagheder. Hvad er styrkerne og hvad er svaghederne ved hver tilgang – og hvorfor er det vigtigt at forstå det?


Folk der følger traditionelle spirituelle veje og har en daglig spirituel praksis, såsom meditation, gør ofte store fremskridt i deres forståelse af virkelighedens natur og får virkelig løftet deres bevidsthed. Men som jeg har opdaget igennem årene har mange af disse folk, på trods af deres spirituelle udvikling, fortsat meget svært ved at passe på sig selv og håndtere hverdagens mange udfordringer i vores moderne verden. Ofte fordi de ikke har lært grundlæggende menneskelige færdigheder, såsom at sætte grænser, kommunikere hensigtsmæssigt og være assertive.

Og så er der de mennesker som går den terapeutiske eller psykologiske vej for at lære at håndtere de problemer de møder i deres dagligdag - når det gælder familie, parforhold, arbejde og så videre. Disse mennesker bliver ofte meget bedre til at håndtere hverdagens problemer, men finder ikke i det lange løb ægte, dyb tilfredsstillelse og en vej ud af lidelse fordi den terapeutiske tilgang ikke tager højde for og beskæftiger sig med tilværelsens grundlæggende eksistentielle spørgsmål. Og uden en dybere forståelse af de evige sandheder og virkelighedens natur kan de fleste psykologiske og terapeutiske løsninger (selv om de er effektive i det korte løb) ikke give os dyb vedvarende tilfredsstillelse når det gælder livets store spørgsmål – og ikke mindst en ende på lidelse.


Så hvad er svaret?


Jeg tror svaret er en velfunderet kombination af disse to tilgange – en velfunderet kombination af det spirituelle/metafysiske med det terapeutiske/psykologiske. I mine tidligere bøger har mit fokus hovedsagligt været på den spirituelle/metafysiske tilgang til vores problemer og udfordringer. Så min nye bog er et forsøg på at præsentere en mere psykologisk/terapeutisk tilgang til at håndtere livets udfordringer. Men stadig solidt baseret på en spirituel/metafysisk forståelse af Virkelighedens Natur og måden sindet fungerer på.

Så i min nye bog går jeg i dybden med mange af de hverdagsproblemer som vi alle går og bakser med, såsom at lære at passe på sig selv; sætte grænser og sige nej på en god måde; håndtere vores parforhold, børn, forældre, kolleger og så videre på en sund og fornuftig måde; rumme vores følelser; følge vores integritet og være os selv i en verden fuld af forandring.


En af de ting du gerne vil hjælpe læseren med er at blive mere ”psykologisk moden”. Hvad mener du med det?


De fleste mennesker er så psykologisk umodne at de i virkeligheden er som fireårige børn der går rundt i voksne kroppe. Dette er ikke en anklage, men snarere en beskrivelse af måden tingene er på. Psykologisk modenhed ikke har noget med alder at gøre. De fleste af os er psykologisk umodne og forvirrede omkring en masse ting – og resultatet er at vi oplever at livet er svært, og at vi er ulykkelige. Men når vi arbejder med de områder jeg beskriver i min nye bog, og begynder at anvende denne forståelse i vores liv, begynder vi at blive mere psykologisk modne.

Når man bliver psykologisk moden har man en langt mere realistisk vurdering af hvad det vil sige at være menneske, end mennesker som er psykologisk umodne. Og resultatet er at livet ikke længere er sådan en kamp. I takt med at man bliver mere og mere psykologisk moden, bliver livet faktisk nemmere og et meget mere spændende eventyr – og man oplever meget mere lykke.

 

af Tim Ray


 
Psykologisk modenhed
fra Barbara Bergers bog
”Husk det som er vigtigt – En guide til sunde samtaler med dig selv”

Her er nogle af de ting der kendetegner en psykologisk moden voksen:

– Du har en meget mere realistisk vurdering af hvad det vil sige at være menneske
– Du forstår at livet er udfordrende (for alle)
– Du forstår at ingen er perfekt (heller ikke dig selv)
– Du forstår at det at begå såkaldte ”fejl” er en del af det at være menneske, og at det faktisk er sådan vi lærer
– Du forstår at tingene ikke er så sort–hvide
– Du generaliserer ikke
– Du blæser ikke tingene op til katastrofale proportioner
– Du er ikke længere en drama queen
– Du har en mere afslappet holdning til livet og dets udfordringer
– Du holder op med at basere dine valg og handlinger på antagelser, men er i stand til først at undersøge virkeligheden
– Du går ikke til ekstremer, men foretrækker middelvejen
– Du er ikke så dømmende fordi du erkender at du umuligt kan vide hvad der er bedst for andre (og for dig selv)
– Du giver ikke andre skylden for dine problemer
– Du tager ansvar for dig selv og det der sker i dit liv
– Du er i stand til at se realistisk på dig selv og vurdere dine styrker og svagheder
– Du kan sige: ”Det ved jeg ikke” eller ”Undskyld” uden at miste ansigt
– Du har et sundt selvværd
– Du er taknemlig for alt det gode i dit liv
– Du er temmelig lykkelig det meste af tiden